Lezárult cégünk kapacitásbővítő pályázata

Gyémánt Profil Kft. kapacitásbővítése kapacitásbővítő Széchenyi 2020 ERFA

Végére ért a Gyémánt Profil Kft.kapacitásbővítő beruházása.

A vállalat az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) és hazai központi költségvetési előirányzatból nyert 29.051.340.- Ft összegű támogatást, melyből a kapacitásunk javításához szükséges gép került beszerzésre.

A támogatás mértéke: 50 %

A projekt befejezése 2018.11.14-én valósult meg.

A PROJEKT SORÁN AZ ALÁBBI ESZKÖZ KERÜLT BESZERZÉSRE:

A projekt hozzájárul stratégiai céljaink eléréséhez; növeli a gazdálkodás eredményeit és hozzájárul a tevékenység hosszú távú fenntarthatóságához, ezáltal lehetőséget teremt a munkahelyek megtartásához is.

A fejlesztés eredményeként hatékonyabbá vált a vállalat tevékenysége, ami az energia és anyaghatékonyságban is kifejezésre került, így a működés környezetterhelése is csökkent.

Gyémánt Profil Kft. kapacitásbővítése kapacitásbővítő Széchenyi 2020 ERFA